Login Form

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CĂN BẢN

 

I) MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

♦ Có được các kiến thức cơ bản về máy tính;

♦ Thực hiện được các thao tác xử lý cơ bản trên hệ điều hành Windows;

♦ Biết được các chương trình soạn thảo văn bản; 

♦ Sử dụng thành thạo Microsoft Word trong soạn thảo văn bản;

♦ Lập và trình bày bảng tính trên Microsoft Excel;

♦ Vận dụng các hàm thông dụng để thiết lập công thức tính toán;

♦ Tổng hợp và trình bày số liệu trên bảng tính;

♦ Sử dụng được Microsoft Powerpoint để tạo soạn bài trình chiếu sinh động, thu hút;


♦ Có những kiến thức cơ bản về Internet;

♦ Biết cách làm việc với một số trình duyệt web trong việc tìm kiếm thông tin;

♦ Thực hiện được việc tạo, nhận và gửi thư điện tử (Email);

♦ Đủ kiến thức, kỹ năng để vượt qua kỳ kiểm tra Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

♦ Vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc hàng ngày.

 

II) ĐỐI TƯỢNG

 

♦ Học viên chưa biết gì về tin học; học viên chút hiểu biết về tin học;

♦ Người có nhu cầu học để vận dụng vào công việc hàng ngày của mình;

♦ Người có nhu cầu về chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

 

III) ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 

♦ Mỗi học viên thực hành trên một máy;

♦ Hệ điều hành: Windows 7/8/10;

♦ Microsoft Office: 2010/2013;

♦ Trình duyệt: Internet Explorer Chrome, Firefox, Gmail/Yahoomail..;

♦ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy dễ hiểu.